Hoppa till innehåll

Styrelsen

Ulla Engström

Ordförande

Agnetha Randau

Sekreterare

Irene Fennhagen

Kassör

Monika Forsberg

Ledamot

Ingegerd Sundqvist

Ledamot

Sofie Carlevåg

Suppleant

Instruktörer

Cina Öhlander

Instruktör 
Fortsättning 1 och 2,
söndagar

Christel Fremer-Olsson

Instruktör
Absolut nybörjare, onsdagar
Nybörjare, söndagar

Revisorer

Christel Fremer-Olsson

Gunilla Mellberg

Valberedningen

Gunbritt Penderos

Jessica Rosenberg

Ursula Frej

Ansvarig för hemsidan