Hoppa till innehåll

Styrelsen

Ulla Engström

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Instruktörer

Cina Öhlander

Instruktör 
Fortsättning 1 och 2,
söndagar

Christel Book

Instruktör 
Nybörjare och fortsättning 1,
onsdagar

Christel Fremer-Olsson

Instruktör
Absolut nybörjare, onsdagar
Nybörjare, söndagar

Revisorer

Christel Fremer-Olsson

Gunilla Mellberg

Valberedningen

Gunbritt Penderos

Jessica Rosenberg

Ursula Frej

Ansvarig för hemsidan